Hulladékfogadás

A hulladék ártalmatlanítása (égetése) folyamatosan történik, a hulladék átvételi igényeket viszont csak szakaszosan tudjuk teljesíteni.

Hulladékfogadás: hétfő-csütörtök 7.00—15.00.-ig, eltérő igény esetén, kérjük keressék értékesítési munkatársainkat.

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. területére történő belépéshez hozzák magukkal a személyi igazolványukat, járművük feltétlenül legyen felszerelve az előírt tűzoltó készülékkel, valamint az Ipartelepen érvényes KRESZ szabályokat tartsák be!

Töltse le ajánlatkérő / megrendelő lapunkat

Az átvehető hulladékok jegyzékét az érvényes tevékenységi (ártalmatlanítási, gyűjtési, előkezelési) engedélyeink tartalmazzák, amelyek letölthetőek az engedélyek menü pont alatt.

1. Hulladék ártalmatlanítási igény jelzése:

Írásban: Faxon: 49/544-340 

E-mailen: ecomissiokft@ecomissiokft.hu

Telefonon:

Molnár Edina értékesítő            Tel.: 30/279-8570, 49/544-345

Molnár Róbert értékesítő          Tel.: 70/320-8380, 49/544-345

A megkeresés mindenképpen tartalmazza:

  • Hulladékok megnevezését, Hulladékok azonosító számát (EWC kód),
  • Az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét (kg),
  • A hulladékok keletkezési helyét (technológia),
  • Szállítási igényüket (saját járműveinkkel biztosítjuk az elszállítást) Az írásban történő megkeresés után elküldjük a beszállítással kapcsolatos feltételeket (ártalmatlanítás költsége, szállítás költsége, szállítás lehetséges időpontja, fizetési feltétel, stb.).

 2.      A beszállítás lehetséges időpontjának visszaigazolása

Az előrejelzések dátum szerinti sorrendjén alapul. Soron kívüli beszállításra, azonnali hulladékfogadásra nincs mód (kivéve havária esetén). A beszállítási igény mielőbbi bejelentése (legalább két héttel előre) az ütemezés szempontjából fontos.

 3.      Hulladék beszállítása, csomagolása:

Szilárd hulladék beszállítása:

a/ ömlesztve: konténerben vagy önürítős járművel, bálázva raklapon,

b/ polietilén vagy big-bag zsákokban, bekötve, kiömlés, kiszóródás ellen biztosítva egyutas raklapon vagy rácsos konténerbe helyezve,

c/ éghető műanyag edényzetben zártan,

d/ vékony falú – max. 1 mm falvastagságú – lemez edényzetben,

e/ porok kiporzás mentes csomagolásban,

f/ 200 l űrtartalmú hordókban.

 

Folyékony hulladék beszállítása

a/ önürítős tartálykocsiban,

b/ maximum 200 l űrtartalmú hordókban, (edényekben, kannákban), zártan, kifolyásmentesen, szivattyúzható állapotban,

c/ speciális, e célra rendszeresített konténerekben.

 

Paszta jellegű hulladék beszállítása:

– maximum 200 l-es zárt műanyag vagy fém edényzetben történhet. Abroncsos hordóban szilárd és paszta jellegű hulladék nem szállítható.

 4.      Hulladék átvétele:·

Megrendelő köteles a beszállított veszélyes hulladékokról a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet szerinti nyomtatványt (a továbbiakban: kísérőjegy) kitölteni.

  • Veszélyes hulladék beszállításakor minden hulladéknak legyen „Sz” kísérőjegye (Nem veszélyes hulladékok esetében szállítólevél. Az Sz-jegyek kitöltéséről segédletek menüpont alatt találhat tájékoztatót).
  • A kísérőjegyek pontosan és olvashatóan legyenek kitöltve, a hulladékszállításhoz és az ártalmatlanításhoz szükséges valamennyi információt megadva.
  • A veszélyes hulladékot tartalmazó minden csomagolási egységen jól látható, letörölhetetlen módon az „Sz” kísérőjegy számának, a hulladék EWC kódjának és megnevezésének feltüntetése nagyon fontos.
  • A beérkező hulladékok mérlegelésre kerülnek. A számlázás alapját a mérlegelésről készített mérlegjegyek jelentik. Szállító a mérlegjegy 1 példányát a beszállításkor megkapja, ill. 1 példányt a számla mellékleteként a megrendelő kapja meg.

 5.      Hulladék átvételének megtagadása:

  • Amennyiben a Megrendelő nem a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint és/vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő módon szállít (nem megfelelő csomagolás, nem megfelelően kitöltött kísérőjegy), az ECOMISSIO Kft. az átvételt megtagadhatja. Ez esetben a Megrendelő a hulladékot köteles visszafogadni, és 3 napon belül a visszaszállításról gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult a Megrendelő költségére az át nem vett hulladékot visszaszállíttatni.
  • Amennyiben a hulladékban olyan anyagok is találhatók, amelyek az égető-berendezést károsítják, nem felelnek meg a kísérő jegyen feltüntetett tulajdonságoknak, ill. elégetésük az emissziós határértékek betartásával továbbá az égető biztonságtechnikai szabályainak betartása mellett nem lehetséges, jogosult az átvételt megtagadni, a hulladékot a megbízó költségén visszaszállíttatni. Az ECOMISSIO Kft. minden hulladékból reprezentatív mintát vesz. Valótlan adatszolgáltatás esetén az ECOMISSIO Kft. jogosult, az azt megállapító laborvizsgálati költségeket a Megrendelőnek kiszámlázni.